BellaForest on suomalainen voittoa tavoittelematon

metsitykseen ja arboretumeihin erikoistunut yritys.

Kuva: Tommi Mäkinen

Bella on italiaa ja tarkoittaa kauneutta. Yrityksemme visio on tuoda kauneutta metsittämällä joutomaapeltoja Suomessa ja maailmalla.

 

Palvelemme maanomistajia, yrityksiä sekä yksityisasiakkaita kauniimman maailman rakentamiseksi ekologisesti kestävällä tavalla.

 

Autamme yrityksiä päästökompensoimaan hiilijalanjälkeä. Lisäksi tuomme kauneutta perustamalla arboretumeita kaupunkiympäristöihin sekä istutamalla kaunismetsiä perinteisen yhden puulajin metsien vastapainoksi.

 

Konseptimme

 

Toimintamme keskeiset arvot ovat kauneus, ilmasto ja ympäristö. Haluamme viedä visiotamme maihin, joissa koemme olevan suurin potentiaali metsitykselle, sekä maihin, joissa voimme positiivisesti vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja luontoon.

Näin onnistumme

 

Visiomme on tuoda ilmasto- ja ympäristöarvot kiinteäksi osaksi metsätaloutta.

 

 

  • Pellonpohjien ja joutomaiden metsitys lisää metsäpinta-alaa ja hiilinieluja

 

  • Rikas puulajisto parantaa metsien monimuotoisuutta

 

  • Metsien myöhempi hakkuu mahdollistaa luonnonvarojen kestävän käytön sekä joutomaita selvästi paremman taloudellisen tuoton maanomistajalle

Kaunismetsä - BellaForest

 

Kaunismetsä tarkoittaa metsitettyä, erikoispuulajeja sisältävää sekä luontoarvoiltaan rikasta talousmetsää. Jokainen kaunismetsä suunnitellaan sijainnin, puulajien, maanmuotojen ja kasvupaikan mukaan takaamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen.

 

  • Enemmän monimuotoisuutta ja luontoarvoja

 

  • Parempi virkistyskäyttöön

 

  • Kestävämpi tauteja ja muita metsätuhoja vastaan

Käyttämättömiä joutomaita

 

 

Yksin Suomessa on noin 100 000 hehtaaria joutomaapeltoja, joiden ympäristöarvo ja taloudellinen potentiaali valuvat hukkaan.

 

Me haluamme löytää nämä alueet ja muuntaa ne metsiksi  – hiilinieluiksi, metsätalouden puuraaka-aineeksi sekä eläinten pesäpuiksi.

Tulevaisuus

 

Tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme myös Suomen ulkopuolelle.  Ensimmäisen kansainvälisen projektimme on määrä alkaa syksyllä 2021.

 

Pilottihankkeilla tutustumme paikallisiin olosuhteisiin sekä löydämme parhaat ja luotettavimmat yhteistyökumppanit.